Festival Vidmo

OZNAM

Vážení priaznivci nášho festivalu, s ľútosťou vám musíme oznámiť, že festivalová prehliadka VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín sa v roku 2022 neuskutoční.

Ochrana osobných údajov

Milí priaznivci festivalovej prehliadky VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín !

Veľmi si vážime, že ste nám v minulosti prejavili záujem o zasielanie aktuálnych informácií týkajúcich sa festivalovej prehliadky VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín na Váš email. Radi by sme sa uistili, že aj najďalej súhlasíte so spracovaním Vašej e-mailovej adresy za účelom zasielania informácií o novinkách, špeciálnych akciách a programe festivalovej prehliadky VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín prostredníctvom občasného elektronického newslettra.

Ako už isto viete, nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (známe ako „GDPR"), a preto sme si plne vedomí našich povinností z toho vyplývajúcich. Záleží nám na tom, aby ste aj naďalej dostávali informácie o festivalovej prehliadke VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín, a preto si Vás dovoľujeme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov na účely marketingu.
Ak už nemáte záujem dostávať od nás ďalšie informácie, môžete namietať kliknutím na konci každého newslettra na odhlásenie z odoberania newslettra.

Informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb

Právo na výmaz (zabudnutie) – vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o vás máme) – pokiaľ o to požiadate, môže vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o vás vedieme, s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.

Právo na prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú vám vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zaistíme aktualizáciu vašich osobných údajov na základe vášho podnetu.

Prístup k vašim osobným údajom má obmedzený okruh zamestnancov viazaných mlčanlivosťou, ktorých prístup je regulovaný jednak technickými a jednak administratívnymi opatreniami. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane a sú v našich systémoch a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné, tzn. sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenie pre ich zabezpečenie.

S pozdravom a úctou

organizačný tím festivalovej prehliadky VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín

10. ročník 2015

Záverečná hodnotiaca správa VIDMO 2015

plagát Vidmo 201510. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2015 sa konal v dňoch 8.-10. októbra 2015 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Počas troch dní sme v 450-sedadlovej divadelnej sále MsKS Dolný Kubín premietli divákom 38 horských a adrenalínových filmov z 11 krajín sveta v ôsmich premietacích blokoch.

K sprievodným podujatiam VIDMO 2015 patrili: (dňa 9.10.2015 o 11.30 hod.) - predpoludňajšie premietanie pre školy - blok horských a adrenalínových filmov.

Návštevníci VIDMO 2015 mali možnosť v rozľahlých priestoroch MsKS vidieť dve výstavy horských fotografií (Peter Hollý a Peter Ondrejovič).

V rámci 10. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov uviedol svoju prezentáciu „Horizontálne a vertikálne cesty životom" hlavný hosť VIDMO 2015 – Peter „Becko" Ondrejovič.

VIDMO 2015 navštívilo v rámci školských predstavení 240 žiakov a spolu na VIDMO 2015 zavítalo približne 1 720 divákov.

Hlavnú cenu – zľavu na akýkoľvek vybraný zájazd od Cestovnej kancelárie Sancho Tour vyhral jeden súťažiaci, ceny od spoločnosti ZAJO získali dvaja súťažiaci, cenu od spoločnosti Intersport Dolný Kubín získal jeden súťažiaci a ceny od spoločnosti GOOD SYSTEM získalo osem súťažiacich. Výhercom samozrejme gratulujeme.

Celkovo možno 10. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2015, aj napriek zmene termínu konania, zhodnotiť ako vydarené podujatie s hojnou účasťou a pokojným bezproblémovým priebehom.


Fotogaléria VIDMO 2015

11. ročník 2016

Záverečná hodnotiaca správa VIDMO 2016

plagát Vidmo 201611. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2016 sa uskutočnil v dňoch 6.-8. októbra 2016 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Počas troch dní sme v divadelnej sále MsKS Dolný Kubín premietli divákom 37 horských a adrenalínových filmov z 11 krajín sveta v jedenástich premietacích blokoch.

K sprievodným podujatiam VIDMO 2016 patrili: (v dňoch 6. a 7. októbra 2016 vždy o 8.00 hodine a 11.30 hodine) - predpoludňajšie premietanie pre základné a stredné školy.

Návštevníci VIDMO 2016 mali možnosť v priestoroch MsKS Dolný Kubín vidieť výstavy horských fotografií (Marika Krížová, Rado Bielik, Jozef Jurík, Ferko Bekeš Ivan Farbák, Miro Šurin, Rado Kaprálik).

V rámci 11. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov uviedol svoju prezentáciu s názvom: „Moje 3 naj. Nanga Parbat, Makalu, Fitz Roy – Patagónia“ hlavný hosť VIDMO 2016 – Michal Orolín.

VIDMO 2016 navštívilo spolu 2 115 divákov.

Celkovo možno 11. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2016 zhodnotiť ako etablované podujatie s hojnou účasťou, nadregionálnym dosahom a pokojným bezproblémovým priebehom.


Fotogaléria VIDMO 2016

No images found.

12. ročník 2017

Záverečná hodnotiaca správa VIDMO 2017

plagát Vidmo 201712. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2017 sa konal v dňoch 5.-7. októbra 2017 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Počas troch dní sme v 450-sedadlovej divadelnej sále MsKS Dolný Kubín premietli divákom 37 horských a adrenalínových filmov z 12 krajín sveta v jedenástich premietacích blokoch.

K sprievodným podujatiam VIDMO 2017 patrili: (v dňoch 5. a 6. októbra 2017 o 8.00 hodine a 11.30 hodine) - predpoludňajšie premietania pre základné a stredné školy.

Návštevníci VIDMO 2017 mali možnosť v rozľahlých priestoroch Mestského kultúrneho strediska vidieť 3 autorské výstavy horských a prírodných fotografií (Marika Krížová, Róbert Bušo, František Rišian).

V rámci 12. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov uviedol svoju multimediálnu prezentáciu s názvom: „Himalayadventure 2017“ hlavný hosť VIDMO 2017 – Peter HÁMOR.

Horský festival VIDMO 2017 navštívilo spolu 1 909 divákov.

Celkovo možno 12. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2017 zhodnotiť ako opäť vydarené, etablované kultúrno-spoločenské podujatie s hojnou účasťou a pokojným bezproblémovým priebehom.


Fotogaléria VIDMO 2017

13. ročník 2018

Záverečná hodnotiaca správa VIDMO 2018

plagát Vidmo 201813. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2018 sa konal v dňoch 4.-6. októbra 2018 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Počas troch dní sme v 450-sedadlovej divadelnej sále MsKS Dolný Kubín premietli divákom 37 horských a adrenalínových filmov z 11. krajín sveta v jedenástich premietacích blokoch.

K sprievodným podujatiam VIDMO 2018 patrili: (v dňoch 4. a 5. októbra 2018 o 9.00 hodine a 11.30 hodine) - predpoludňajšie premietania pre stredné školy.
Návštevníci VIDMO 2018 mali možnosť v rozľahlých priestoroch Mestského kultúrneho strediska vidieť 3 autorské výstavy horských a prírodných fotografií (Miroslav Šurin, Peter Gáll, Anton Ošťadnický).

V rámci 13. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov uviedli svoju multimediálnu prezentáciu s názvom: „Vo svetle a tieni strmých línií" hlavní hostia VIDMO 2018 – Miro a Rasťo PEŤOVCI. Horský festival VIDMO 2018 navštívilo spolu 1 800 divákov.

Celkovo možno 13. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO 2018 zhodnotiť ako opäť vydarené, etablované kultúrno-spoločenské podujatie s hojnou účasťou a pokojným bezproblémovým priebehom.


Fotogaléria VIDMO 2018

Organizátor

FILMOVÝ KLUB 23 DOLNÝ KUBÍN

Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín
mobil: 00421-918-967163
e-mail: vidmofest@gmail.com

Miesto a čas konania

14. festivalová prehliadka VIDMO – Hory a mesto Dolný Kubín 2019 sa uskutoční v dňoch 10-12. októbra 2019 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Newsletter